> Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 25 marca 2021 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 25 marca 2021 r.


o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Komańcza bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Komańcza w wyborach do Rady Gminy Komańcza, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 4 głosowania w wyborach do Rady Gminy Komańcza nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
  • z listy nr 1 KWW JAN FARBANIEC
  • 1) FARBANIEC Jan

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy

Monika Guśtak


Data wytworzenia: 2021-03-25
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-03-25 16:23:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 463