> Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 09 marca 2021 r.

Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 09 marca 2021 r.


w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się, liście kandydatów na radnych zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym, następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN FARBANIEC

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-09
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-03-25 16:19:14
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 585