> Ogłoszenie o komisji

Ogłoszenie o komisji


O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Komańczy odbędzie się

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza petycji wniesionych dnia 23 lutego 2021 r. i 3 marca 2021r.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Piotr Trzaska


Data wytworzenia: 2021-03-17
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-17 14:34:27
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 118