> Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 2 marca 2021 r.

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 2 marca 2021 r.


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie §6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy

uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tomasza Sylwestra Rachwał na Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-02
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-02 14:36:08
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 502