> Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 2 marca 2021 r.

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 2 marca 2021 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy uchwala, co następuje:

§1 

Pani Monika Guśtak została wybrana na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-02
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-02 14:29:57
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 460