> Postanowienie nr 8/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 marca 2021 r.

Postanowienie nr 8/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 marca 2021 r.


w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanawia co następuje:

§1

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy na dzień 2 marca 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza.

§2

Organizację posiedzenia zapewnia Wójt Gminy Komańcza.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-01
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-01 13:22:44
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 341