> Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 25 lutego 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 25 lutego 2021 r.


Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej.

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji wyborczej:

  • Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy, w liczbie 8

do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 15.30 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krośnie II ul. Bieszczadzka 1/418, 38-400 Krosno.

Komisarz Wyborczy

Marek Michał Syrek


Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-02-25 15:50:37
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 369