> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.01.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.01.2021 r.


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), w związku z wnioskiem Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o., Szczawne 41A, 38-542 Rzepedź w imieniu którego działa Pełnomocnik Firma HEKO Sp.z o.o., ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań, z dnia 02.07.2020 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Radoszyce, gmina Komańcza”, na działce nr ew. 415/2;

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 18.01.2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Radoszyce, gmina Komańcza”, na działce nr ew. 415/2

W dniach od 18 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2021 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza (38-543 Komańcza 166), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00., pok. nr 17


Data wytworzenia: 2021-01-18
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-01-25 11:31:10
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 338