> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.01.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18.01.2021 r.


o wydanej decyzji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Informuje się wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia budowlanego pn.:Przebudowa drogi leśnej – ppoż. dojazd nr 15 w Balnicy, nr inw. 242/542”, realizowana na dz. 88 – obr. Maniów; 149/8, 149/4, 150, 155 – obr. Wola Michowa; 90/13, 90/9, 91, 92, 93, 94, 63, 86/1, 87/1 – obr. Balnica, gm. Komańcza, powiat sanocki” w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Nadleśnictwa Komańcza.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza w pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07:00 do 15:00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data wytworzenia: 2021-01-18
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-01-20 13:40:59
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 163