> Zarządzenie nr 85/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 85/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 czerwca 2024 roku


w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz § 14 Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Urzędzie Gminy Komańcza zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznaczam Panią Monikę Guśtak - Inspektora ds. płac, oświaty i transportu wewnętrznego jako osobę odpowiedzialną za realizację oraz nadzór nad realizacją zasad i procedur Standardów Ochrony Małoletnich w Urzędzie Gminy Komańcza. 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Data wytworzenia: 2024-06-25
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-07-01 12:50:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 95