> Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  3. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2023 rok,
  4. zmian w uchwale budżetowej  na 2024 rok,
  5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  6. wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Zagórz prawa własności nieruchomości położonych w Wysoczanach,
  7. przystąpienia Gminy Komańcza do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i przyjęcia gminnego  program osłonowego pn. „Program Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Komańcza na rok 2024”,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Komańcza na lata 2024 – 2028,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Gminą Komańcza dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Komańcza.
 2. Sprawy różne.

 


Data wytworzenia: 2024-06-12
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-12 12:55:25
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 82