> Zarządzenie nr 74/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 74/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 czerwca 2024 r.


w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 47 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 2ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U z 2014 r. poz. 1152)

zarządzam, co następuje

§1

  1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyznaczam dla

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Wisłoku Wielkim

Wisłok Wielki 26A, 38-543 Komańcza

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Szczawnem

Szczawne 32, 38-542 Rzepedź

Pana Andrzeja Ferenca – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Komańcza.

Dla

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Nowym Łupkowie

Nowy Łupków 19, 38-543 Komańcza

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Rzepedzi

ul. Osiedle A 19A, 38-542 Rzepedź

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Czystogarbie

Czystogarb 37, 38-543 Komańcza

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Turzańsku

Turzańsk 45, 38-542 Rzepedź

Pana Jacka Kowalskiego – Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności w Urzędzie Gminy Komańcza.

  1. Dane osób wyznaczonych do ochrony lokali wyborczych zostaną przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku oraz Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych.

§2

  1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń.
  2. Wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do pozostawania w czasie dyżuru w dniu
    9 czerwca 2024 r. w godz. 700 – 2100 w zasięgu łączności telefonicznej.

§3

Nadzór nad Zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-06-05
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-06-06 13:30:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 64