> Zarządzenie nr 67/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 maja 2024 roku

Zarządzenie nr 67/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 maja 2024 roku


w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić raport o stanie Gminy Komańcza za 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Raport o stanie Gminy Komańcza podlega przedłożeniu Radzie Gminy Komańcza oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-05-21
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-05-24 08:47:22
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 82