> Uchwała nr II/6/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

Uchwała nr II/6/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 62 ust. 2 Statutu Gminy Komańcza przyjętego uchwałą nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 2421), na wniosek członków Komisji Budżetu,

Rada Gminy Komańcza,
uchwala, co następuje

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Komisji Budżetu Pana Dołżyckiego Jarosława.

§ 2.

Wybiera się na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu Pana Milasza Wiesława.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-05-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-23 13:22:26
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 63