> Uchwała nr II/4/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.

Uchwała nr II/4/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 maja 2024 r.


w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 14 ust. 1 i § 91 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Komańcza przyjętego uchwałą nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 2421)

Rada Gminy Komańcza,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:

  1. Dołżycki Jarosław
  2. Krasulak Witold
  3. Macko Jan
  4. Trzaska Piotr
  5. Winkowska Renata

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera się Pana Trzaskę Piotra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2024-05-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-23 12:14:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 58