> Zarządzenie nr 137/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 września 2023 r.

Zarządzenie nr 137/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 września 2023 r.


w sprawie  planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na 2023 rok 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2023 r. poz.103) oraz  Uchwały Nr LXII/486/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2023 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

852

 

 

Pomoc społeczna

627,00

 

85295

 

Pozostała działalność

627,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 627,00 zł

627,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 984,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1 984,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych- 1 984,00 zł

1 984,00

 

 

 

RAZEM

2 611,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

852

 

 

Pomoc społeczna

627,00

 

85295

 

Pozostała działalność

627,00

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

627,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 984,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1 984,00

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

1 984,00

 

 

 

RAZEM

2 611,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-09-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2023-10-08 10:33:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 53