> Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 13 maja 2024 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Komańcza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w KrośnieII informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o
którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie II
Janusz Zygmunt Kmiecik


Data wytworzenia: 2024-05-14
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-05-14 10:33:26
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 78