> Zarządzenie Nr 63/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 63/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2024 r.


w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 61/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i rad Sołeckich w Gminie Komańcza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/241/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Czystogarb, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/242/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Dołżyca, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/243/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Komańcza, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/244/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Mików, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/245/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Łupków, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/246/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Radoszyce, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/247/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepedź n. Osławicą (ze zm.), §21- 25 Uchwały Nr XLVII/248/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepedź, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/249/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Smolnik, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/250/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Szczawne-Kulaszne, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/251/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Turzańsk, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/252/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Wisłok Wielki, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/253/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa WolaMichowa, § 21- 25 Uchwały Nr XLVII/254/18 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 r. ws. uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoczany

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 61/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ustalenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Komańcza
1.§ 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) w Sołectwie Nowy Łupków na dzień 18 czerwca 2024 r. o godz. 19:00 w Siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Łupkowie, Nowy Łupków 19;”
2.§ 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) w Sołectwie Wysoczany na dzień 5 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w Ośrodku Kultury w Szczawnem, Szczawne 32;”

§ 2

Ustalam treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w § 3 pkt 5 oraz § 3 pkt 14 w nowym brzmieniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-05-13
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-05-13 11:54:54
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 45