> Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 7 maja 2024 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w wyniku tajnego głosowania

Rada Gminy Komańcza
uchwala, co następuje:

§ 1.  Stwierdza się wybór  Pana Adama Pasiniewicza na Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Data wytworzenia: 2024-05-07
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-10 13:53:47
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 71