> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 14 maja 2024 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się


NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komańcza.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2024-05-10
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-05-10 10:50:47
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 73