> Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam w Urzędzie Gminy w Komańczy dzień 2 maja 2024 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-04-29
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-04-30 14:53:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 75