> Zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.

Zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam pełnienie obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy  Panu Konradowi Ślazykowi.

§ 2

Powierzenie obowiązków następuje od dnia 1 maja 2024 r. do czasu wyłonienia  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy lub powierzenia obowiązków Kierownika SP ZPOZ innej osobie, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

§ 3

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Data wytworzenia: 2024-04-29
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2024-04-30 14:50:01
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 94