> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 18 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY


z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr LXXI/534/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2024-04-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-15 13:45:11
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 146