> Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Wójt Gminy Komańcza
zarządza, co następuje:


§ 1

Powołuje  Komisję ds. zniszczenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, który stanowił zabezpieczenie wykonania umowy dzierżawy nr 5/2022/P z dnia 26 kwietnia 2022r. wraz z deklaracją wekslową, w składzie:

  1. Pani Katarzyna Rzepka- Przewodniczący,
  2. Pani Kamila Sobolak – Członek,
  3. Pani Monika Guśtak – Członek,
  4. Pani Joanna Szulc – Członek.

§ 2

Wzór protokołu komisyjnego zniszczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Data wytworzenia: 2024-03-21
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-25 10:00:14
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 206