> Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się
POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

 

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę własną Nr LXIX/528/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
  4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  5. zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
  6. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2024 r.,
  7. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących na terenie Gminy Komańcza.
  8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza,
  9. nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Komańczy,
  10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu za 2023 rok.
 3. Sprawy różne.

 


Data wytworzenia: 2024-03-19
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-20 14:04:47
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 129