> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.


Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa, podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w przedmiocie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.

I. Dane ogólne dotyczące konsultacji

  1. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza nr XX/82/11 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Woj. Podkarp. z 2011r., poz. 3715) w związku z Uchwałą nr LXVI/514/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa.
  2. Konsultacje odbyły się w dniach od 28.02.2024 r. do 13.03.2024 r. poprzez udostępnienie kart konsultacyjnych (stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 lutego 2024 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

II. Wyniki konsultacji

  1. W konsultacjach wzięło udział 38 mieszkańców Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
  2. Na pytanie „Czy jesteś za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą”, udzielono odpowiedzi:
  • „Tak” – 38 mieszkańców;
  • „Nie” – 0 mieszkańców;
  • „Wstrzymuję się od głosu” – 0 mieszkańców;

Dwa głosy zostały uznane za nieważne, ponieważ osoby podpisujące się nie są osobami stale zamieszkałymi na terenie Sołectwa Rzepedź nad Osławicą, które w dniu przeprowadzania konsultacji mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Komańcza.
Żaden mieszkaniec nie zgłosił uwag.

III. Ogłoszenie

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza i na tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza.

 


Data wytworzenia: 2024-03-19
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-20 12:50:16
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 70