> UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 5 marca 2024 r.

UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy z dnia 5 marca 2024 r.


w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA-WSPÓLNYM DOMEM. CZAS NA DOBRE ZMIANY W GMINIE KOMAŃCZA” w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy na podstawie art. 430 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) po rozpatrzeniu zgłoszenia listy kandydatów na radnych, którego dnia 4 marca 2024 r. dokonał Bogdan Andrzej Dołżycki - osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA-WSPÓLNYM DOMEM. CZAS NA DOBRE ZMIANY W GMINIE KOMAŃCZA” i stwierdzeniu, że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym

postanawia

odmówić rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA-WSPÓLNYM DOMEM. CZAS NA DOBRE ZMIANY W GMINIE KOMAŃCZA” w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., z powodu nieuzyskania wymaganego poparcia wyborców.

Uzasadnienie
W dniu 4 marca 2024 r. Bogdan Andrzej Dołżycki - osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA-WSPÓLNYM DOMEM. CZAS NA DOBRE ZMIANY W GMINIE KOMAŃCZA” zgłosił do Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy listę kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 10. W trakcie badania zgłoszenia Gminna Komisja Wyborcza w Komańczy stwierdziła, że nie uzyskało ono wymaganego poparcia wyborców, tj.: 25 podpisów
Stwierdzono następujące wady:
- Wadliwy pesel
- Dwie osoby nie są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców
- Kandydat sam sobie udzielił poparcia
Wobec tego, że usunięcie wskazanych wad zgłoszenia nie jest możliwe w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 432 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) od uchwały osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w Krośnie II w terminie 2 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.


Data wytworzenia: 2024-03-05
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-03-06 16:40:50
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 238