> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 27 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2024-02-23
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-23 12:36:10
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 186