> Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lutego 2024 r.

Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lutego 2024 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz § 6 Uchwały nr XX/82/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Woj. Podkarp. z 2011r., poz. 3715), w związku z § 1 Uchwały nr LXVI/514/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa

WÓJT GMINY zarządza:

§ 1.

Powołuje się komisję do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa, których zasady i tryb określone zostały w Uchwale nr XX/82/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza,

w składzie:

  1. Pan Roman Orzechowski – Radny Gminy Komańcza – przewodniczący komisji;
  2. Pan Andrzej Ferenc – członek komisji;
  3. Pani Edyta Opar – członek komisji;
  4. Pani Justyna Sawczyszyn – członek komisji.

§ 2.

Komisja Konsultacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający wyniki konsultacji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Data wytworzenia: 2024-02-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-22 08:06:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 212