> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 30 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Komańcza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Komańcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Komańcza.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2024-01-26
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-26 11:03:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 121