> Zarządzenie nr 183/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 183/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 grudnia 2023 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam w Urzędzie Gminy w Komańczy dzień 27 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-12-18
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-12-18 14:47:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 217