> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 29 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na 2024 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza na 2024 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2023-12-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-12-15 13:12:12
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 203