> Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie Komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 29 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2024 rok,
    2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza,
    3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
    4. Opracowanie planu pracy Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu na rok 2024.
  2. Sprawy różne.

Data wytworzenia: 2023-12-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-12-15 13:02:20
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 183