> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 19 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rzepedź nad Osławicą w sprawie zmiany Statutu Sołectwa.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia dzwonu z dawnej cerkwi w Maniowie od Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 


Data wytworzenia: 2023-12-15
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-12-15 11:47:59
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 216