> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 31 października 2023 roku o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY


z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania ” Przebudowa mostu na drodze gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Data wytworzenia: 2023-10-26
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-26 14:53:48
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 109