> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 września 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 września 2023 r.


w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i wsi Prełuki

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i Prełuki, podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w przedmiocie zmiany granic obrębów wsi Turzańsk i Prełuki.

I Dane ogólne dotyczące konsultacji

  1. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komańcza nr XX/82/11 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Woj. Podkarp. z 2011r., poz. 3715) w związku z Uchwałą nr XLVIII/398/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Turzańsk i Prełuki, dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i Prełuki.
  2. Konsultacje odbyły się w dniach od 11.09.2023r. do 25.09.2023r. poprzez udostępnienie kart konsultacyjnych (stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 lipca 2023r.), w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

II Wyniki konsultacji

  1. W konsultacjach wzięło udział 10 mieszkańców wsi Turzańsk.
  2. Na pytanie „Czy jesteś za proponowaną zmianą granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i wsi Prełuki”, udzielono odpowiedzi:
  • „Tak” – 10 mieszkańców;
  • „Nie” – 0 mieszkańców;
  • „Wstrzymuję się od głosu” – 0 mieszkańców;

Jeden głos został uznany za nieważny z powodu, iż osoba podpisująca się nie jest osobą zamieszkałą na terenie wsi Turzańsk ani wsi Prełuki.

Jeden z mieszkańców wskazał na problem z urzędem skarbowym w związku z obecnymi granicami obrębów geodezyjnych.

III Ogłoszenie

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza i na tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2023-09-29
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-02 13:25:47
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 266