> Zarządzenie nr 129/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2023 roku

Zarządzenie nr 129/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2023 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Komańczy 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Marii Grabek – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Komańczy do zawierania w imieniu Gminy Komańcza umów na przekazanie laptopa z rodzicem ucznia, uprawnionego do uzyskania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369).
  2. Pełnomocnictwo obejmuje przekazanie laptopa na własność lub na podstawie umowy użyczenia, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 3 lub art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Pełnomocnictwo obowiązuje od chwili jego podpisania tj. od dnia 15.09.2023 r. do chwili jego cofnięcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-09-15
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-18 08:22:11
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 142