> Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektomagneytycznego

Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektomagneytycznego


W związku z chęcią spełnienia obowiązku opisanego w pkt. 14 załącznika do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, uprzejmie informuję o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej sieci P4 sp. z o.o., dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska, wskazanych w tabeli:

Nr stacji

Adres stacji bazowej:

Planowana data wykonania pomiarów pEM:

SAN7100A

Kulaszne, dz. nr 189, gmina Komańcza

2023-09-18 do 2023-09-22

 

W szczególności zwracamy się do okolicznych mieszkańców/użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu lub tarasu) w celu wykonania pomiarów. Zgoda ma charakter dobrowolny. Ze względu na konieczność wykonania pomiarów przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak opadów) termin realizacji pomiarów może ulec zmianie.

Informujemy dodatkowo, że na stronie internetowej: https://anteo.pl/infopomiary/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Anteo sp. z o.o.

Wyniki pomiarów przekazane zostaną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Opublikowane będą również na rządowej stronie internetowej http://si2pem.gov.pl/ .


Data wytworzenia: 2023-09-15
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2023-09-15 08:33:14
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 219