> Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2023 roku

Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2023 roku


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVII/459/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do dziesięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza
zarządza, co następuje

§ 1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2023-09-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-09-14 15:29:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 139