> Zarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 września 2023 roku

Zarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 września 2023 roku


w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Komańczy do dostępu do Centralnego Rejestru Wyborców

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 18 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

W celu realizacji zadań określonych w kodeksie wyborczym upoważniam Panią Renatę Kusy – Inspektora ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy w Komańczy oraz Panią Martę Petryk – Kierownika USC w Komańczy, do dostępu do Centralnego Rejestru Wyborców.

§2

Zobowiązuję w/w Pracowników do wykonywania czynności określonych w § 9 i § 10 Kodeksu wyborczego zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami zawartymi w Kodeksie wyborczym.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-09-04
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-09-08 11:57:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 60