> Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza

Ogłoszenie Sesja Rady Gminy Komańcza


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 25 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się 

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY


z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: nr LVIII z dnia 27 czerwca 2023 r., nr  LIX z dnia 19 lipca 2023 r., LX z dnia 27 lipca 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Komańcza oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zagórz w sprawie powierzenia Gminie Zagórz realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z miejscowości Szczawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Data wytworzenia: 2023-08-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-08-22 17:10:32
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 91