> Ogłoszenie komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem:


Porządek posiedzenia :

1)    Przedstawienie prezentacji firmy LINTER ENERGIA.
2)    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)    wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza,
b)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, 
c)    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2022 rok,
d)    zmian w uchwale budżetowej  na 2023 rok,
e)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
3)    Sprawy różne.


Przewodniczący 
        KOMISJI DS. BUDŻETU 

             Jarosław Dołżycki
 


Data wytworzenia: 2023-06-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-06-14 05:51:07
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 178