> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2023  roku o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji – protokół nr LVI z dnia 28 kwietnia 2023 roku 
i LVII z dnia 16 maja 2023 roku.
5.    Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
6.    Raport o stanie gminy za 2022 rok:
a.    przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2022 rok,
b.    debata na temat Raportu,
c.    podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Komańcza wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2022 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2023 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz
                                                                              
 


Data wytworzenia: 2023-06-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-06-14 05:49:00
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 270