> Ogłoszenie komisja ds. Budżetu

Ogłoszenie komisja ds. Budżetu


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  3. zmiany uchwały własnej nr V/46/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu za 2022 rok.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2023-04-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-04-21 21:46:02
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 76