> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/46/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2022 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2022 roku.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. skarg, wniosków i petycji w 2022 roku.
 13. Zapytania i oświadczenia innych uczestników obrad i gości.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz
 


Data wytworzenia: 2023-04-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-04-21 21:37:11
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 194