> Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2082 z późn. zm.) Gmina Komańcza ogłasza:

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2023 rok od 1 maja 2023 roku na 1 ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Komańcza wynosi – 15 137,77 zł
  1. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza wynosi – 75, w tym statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych – 1
  1. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi od 1 maja 2023 roku wynosi: dla szkoły podstawowej – 1,734.
  1. Najbliższą gminą, o której mowa w art. 10 ust. 1 w/w ustawy jest Gmina Bukowsko.

Data wytworzenia: 2023-04-20
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-04-20 13:05:09
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 77