> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 10 marca 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Turystyczne Bieszczady” na lata 2022 – 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Komańcza na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Komańcza.
  9. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2023-03-07
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 12:22:00
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 178