> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 14 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz zasad nadawania, wręczania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Komańcza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
  10. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2023-02-09
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-02-10 09:04:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 228