> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 26 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu nr LI z dnia 28 grudnia 2022r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Komańcza nieruchomości Skarbu Państwa na cele związane z realizacją zadań Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
 11. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2023-01-20
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-01-24 19:11:53
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 139