> Ogłoszenie komisja

Ogłoszenie komisja


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU

z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (PROJEKT I).
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT II).
  3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy (PROJEKT III).
  4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy (PROJEKT IV).
  5. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  6. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2023”.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący

KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2022-11-24
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-24 15:42:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 202